Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
அக்னி நட்சத்திரம்
Akni Natchaththiram
[1988]ரோஜாப்பூ ஆடி வந்தது
Roajaappoo Aadi Vandhadhu

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
S Janaki


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලரோஜாப்பூ-ஆடி-வந்தது
ராஜாவை-தேடி-வந்தது
பூவை-கொஞ்சம்-நீ-சூடு
பூவின்-தேனில்-நீராடு
பேசி-பேசி-தீராது
ஆசை-என்றும்-ஆறாது
லவ்-லவ்-என்பதா
சொல்-சொல்-மன்மதா
சொன்னால்-போதுமா
தாகம்-தீருமா
ரோஜாப்பூ-ஆடி-வந்தது
ராஜாவை-தேடி-வந்தது

______ ♫♫♫ ______

நேற்று-நீர்-விட்டது
இன்று-வேர்-விட்டது
நெஞ்சில்-அம்மாடியோ
நூறு-பூ-பூத்தது
சின்னஞ்சிறு-பருவம்
இன்னும்-கொதிப்பதோ
சொல்லி-சொல்லி-பொழுதை
இன்னும்-கழிப்பதோ
தொடு-தொடு-தொடாமல்
நிலாவின்-மேனி-நாளெல்லாம்-தேடுதே
_ ♫ _
ரோஜாப்பூ-ஆடி-வந்தது
ராஜாவை-தேடி-வந்தது

______ ♫♫♫ ______

நீயும்-அச்சம்-விடு
நூறு-முத்தம்-இடு
மீதம்-மிச்சம்-எடு
மேலும்-சொல்லிக்-கொடு
அந்தி-பகல்-இரவு
சிந்தை-துடிக்குது
அந்தப்புர-நினைவில்
சிந்து-படிக்குது
இதோ-இதோ-உன்னாலே
விடாமல்-மோகம்-வாட்டுது-தாங்குமா
_ ♫ _
ரோஜாப்பூ-ஆடி-வந்தது
ராஜாவை-தேடி-வந்தது
பூவை-கொஞ்சம்-நீ-சூடு
பூவின்-தேனில்-நீராடு
பேசி-பேசி-தீராது
ஆசை-என்றும்-ஆறாது
லவ்-லவ்-என்பதா
சொல்-சொல்-மன்மதா
சொன்னால்-போதுமா
தாகம்-தீருமா
ரோஜாப்பூ-ஆடி-வந்தது
ராஜாவை-தேடி-வந்தது


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලroajaappoo-aadi-vandhadhu
raajaavai-thaedi-vandhadhu
poovai-konjam-nee-sootu
poovin-thaenil-neeraadu
paesi-paesi-theeraadhu
aasai-endrum-aaraadhu
lav-lav-enbadhaa
sol-sol-manmadhaa
sonnaal-poadhumaa
thaakham-theerumaa
roajaappoo-aadi-vandhadhu
raajaavai-thaedi-vandhadhu

______ ♫♫♫ ______

naetru-neer-vittadhu
indru-vaer-vittadhu
nenjil-ammaadiyoa
nooru-poo-pooththadhu
sinnanjiru-paruvam
innum-kodhippadhoa
solli-solli-poludhai
innum-kalippadhoa
thodu-thodu-thodaamal
nilaavin-maeni-naalellaam-thaedudhae
_ ♫ _
roajaappoo-aadi-vandhadhu
raajaavai-thaedi-vandhadhu

______ ♫♫♫ ______

neeyum-acham-vidu
nooru-muththam-idu
meedham-micham-edu
maelum-sollik-kodu
andhi-pakhal-iravu
sindhai-thudikkudhu
andhappura-ninaivil
sindhu-padikkudhu
idhoa-idhoa-unnaalae
vidaamal-moakham-vaattudhu-thaangumaa
_ ♫ _
roajaappoo-aadi-vandhadhu
raajaavai-thaedi-vandhadhu
poovai-konjam-nee-sootu
poovin-thaenil-neeraadu
paesi-paesi-theeraadhu
aasai-endrum-aaraadhu
lav-lav-enbadhaa
sol-sol-manmadhaa
sonnaal-poadhumaa
thaakham-theerumaa
roajaappoo-aadi-vandhadhu
raajaavai-thaedi-vandhadhu


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලരോജാപ്പൂ-ആഡി-വന്ദദു
രാജാവൈ-തേഡി-വന്ദദു
പൂവൈ-കൊഞ്ചമ്-നീ-സൂടു
പൂവിണ്-തേണില്-നീരാഡു
പേസി-പേസി-തീരാദു
ആസൈ-എണ്ഡ്രുമ്-ആറാദു
ലവ്-ലവ്-എണ്ബദാ
സൊല്-സൊല്-മണ്മദാ
സൊണ്ണാല്-പോദുമാ
താഖമ്-തീരുമാ
രോജാപ്പൂ-ആഡി-വന്ദദു
രാജാവൈ-തേഡി-വന്ദദു

______ ♫♫♫ ______

നേട്ര്ട്രൂ-നീര്-വിട്ടദു
ഇണ്ഡ്രു-വേര്-വിട്ടദു
നെഞ്ചില്-അമ്മാഡിയോ
നൂറു-പൂ-പൂത്തദു
സിണ്ണഞ്ചിറു-പരുവമ്
ഇണ്ണുമ്-കൊദിപ്പദോ
സൊല്ലി-സൊല്ലി-പൊഴുദൈ
ഇണ്ണുമ്-കഴിപ്പദോ
തൊഡു-തൊഡു-തൊഡാമല്
നിലാവിണ്-മേണി-നാളെല്ലാമ്-തേഡുദേ
_ ♫ _
രോജാപ്പൂ-ആഡി-വന്ദദു
രാജാവൈ-തേഡി-വന്ദദു

______ ♫♫♫ ______

നീയുമ്-അച്ചമ്-വിഡു
നൂറു-മുത്തമ്-ഇഡു
മീദമ്-മിച്ചമ്-എഡു
മേലുമ്-സൊല്ലിക്-കൊഡു
അന്ദി-പഖല്-ഇരവു
സിന്ദൈ-തുഡിക്കുദു
അന്ദപ്പുര-നിണൈവില്
സിന്ദു-പഡിക്കുദു
ഇദോ-ഇദോ-ഉണ്ണാലേ
വിഡാമല്-മോഖമ്-വാട്ടുദു-താങ്ഗുമാ
_ ♫ _
രോജാപ്പൂ-ആഡി-വന്ദദു
രാജാവൈ-തേഡി-വന്ദദു
പൂവൈ-കൊഞ്ചമ്-നീ-സൂടു
പൂവിണ്-തേണില്-നീരാഡു
പേസി-പേസി-തീരാദു
ആസൈ-എണ്ഡ്രുമ്-ആറാദു
ലവ്-ലവ്-എണ്ബദാ
സൊല്-സൊല്-മണ്മദാ
സൊണ്ണാല്-പോദുമാ
താഖമ്-തീരുമാ
രോജാപ്പൂ-ആഡി-വന്ദദു
രാജാവൈ-തേഡി-വന്ദദു


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලරෝජාප්පූ-ආඩි-වන්දදු
රාජාවෛ-තේඩි-වන්දදු
පූවෛ-කොඤ්චම්-නී-සූටු
පූවින්-තේනිල්-නීරාඩු
පේසි-පේසි-තීරාදු
ආසෛ-එන්ඩ්‍රුම්-ආරාදු
ලව්-ලව්-එන්බදා
සොල්-සොල්-මන්මදා
සොන්නාල්-පෝදුමා
තාඛම්-තීරුමා
රෝජාප්පූ-ආඩි-වන්දදු
රාජාවෛ-තේඩි-වන්දදු

______ ♫♫♫ ______

නේට්‍ර්ට්‍රු-නීර්-විට්ටදු
ඉන්ඩ්‍රු-වේර්-විට්ටදු
නෙඤ්චිල්-අම්මාඩියෝ
නූරු-පූ-පූත්තදු
සින්නඤ්චිරු-පරුවම්
ඉන්නුම්-කොදිප්පදෝ
සොල්ලි-සොල්ලි-පොලුදෛ
ඉන්නුම්-කලිප්පදෝ
තොඩු-තොඩු-තොඩාමල්
නිලාවින්-මේනි-නාළෙල්ලාම්-තේඩුදේ
_ ♫ _
රෝජාප්පූ-ආඩි-වන්දදු
රාජාවෛ-තේඩි-වන්දදු

______ ♫♫♫ ______

නීයුම්-අච්චම්-විඩු
නූරු-මුත්තම්-ඉඩු
මීදම්-මිච්චම්-එඩු
මේලුම්-සොල්ලික්-කොඩු
අන්දි-පඛල්-ඉරවු
සින්දෛ-තුඩික්කුදු
අන්දප්පුර-නිනෛවිල්
සින්දු-පඩික්කුදු
ඉදෝ-ඉදෝ-උන්නාලේ
විඩාමල්-මෝඛම්-වාට්ටුදු-තාඞ්ගුමා
_ ♫ _
රෝජාප්පූ-ආඩි-වන්දදු
රාජාවෛ-තේඩි-වන්දදු
පූවෛ-කොඤ්චම්-නී-සූටු
පූවින්-තේනිල්-නීරාඩු
පේසි-පේසි-තීරාදු
ආසෛ-එන්ඩ්‍රුම්-ආරාදු
ලව්-ලව්-එන්බදා
සොල්-සොල්-මන්මදා
සොන්නාල්-පෝදුමා
තාඛම්-තීරුමා
රෝජාප්පූ-ආඩි-වන්දදු
රාජාවෛ-තේඩි-වන්දදු


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me