Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
சின்ன தம்பி
Sinna Thambi
[1991]போவோமா ஊர்கோலம்
Poavoamaa Oorkoalam

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
SP Balasubrahmanyam
Swarnalatha


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[பெண்]
போவோமா-ஊர்கோலம் பூலோகம்-எங்கெங்கும்
ஓடும்-பொன்னி-ஆறும் பாடும்-கானம்-நூறும்
காலம்-யாவும்-பேரின்பம் காணும்-நேரம்-ஆனந்தம்
போவோமா-ஊர்கோலம் பூலோகம்-எங்கெங்கும்

______ ♫♫♫ ______

[ஆண்]
அரண்மன-அன்னக்கிளி-தரையில-நடப்பது-நடக்குமா-அடுக்குமா

[பெண்]
பனியிலும்-வெட்டவெளி-வெய்யிலிலும்-உள்ள-சுகம்-அரண்மன-கொடுக்குமா

[ஆண்]
குளுகுளு-அறையில-கொஞ்சிக்-கொஞ்சி-தவழ்ந்தது-குடிசைய-விரும்புமா

[பெண்]
சிலு-சிலு-சிலுவென-இங்கிருக்கும்-காத்து-அங்க-அடிக்குமா-கெடைக்குமா

[ஆண்]
பளிங்கு-போல-உன்-வீடு-வழியில-பள்ளம்-மேடு

[பெண்]
வரப்பு-மேடும்-வயலோடும்-பறந்து-போவேன்-பாரு

[ஆண்]
அதிசயமான-பெண்தானே

[பெண்]
புதுசுகம்-தேடி-வந்தேனே

______ ♫♫♫ ______

[ஆண்]
போவோமா-ஊர்கோலம் பூலோகம்-எங்கெங்கும்
ஓடும்-பொன்னி-ஆறும் பாடும்-கானம்-நூறும்
காலம்-யாவும்-பேரின்பம் காணும்-நேரம்-ஆனந்தம்
போவோமா-ஊர்கோலம் பூலோகம்-எங்கெங்கும்

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
கொட்டுகிற-அருவியும்-மெட்டுக்கட்டும்-குருவியும்-அடடடா-அதிசயம்

[ஆண்]
கற்பனையில்-மெதக்குது-கண்டதையும்-ரசிக்குது-இதிலென்ன-ஒரு-சுகம்

[பெண்]
ரத்தினங்கள்-தெறிக்குது-முத்துமணி-ஜொலிக்குது-நடந்திடும்-நதியிலே

[ஆண்]
உச்சந்தல-சொழலுது-உள்ளுக்குள்ள-மயங்குது-எனக்கொண்ணும்-புரியலே

[பெண்]
கவிதை-பாடும்-காவேரி-ஜதிய-சேத்து-ஆடும்

[ஆண்]
அணைகள்-நூறு-போட்டாலும்-அடங்கிடாம-ஓடும்

[பெண்]
போதும்-போதும்-ஒம்-பாட்டு

[ஆண்]
பொறப்படப்-போறேன்-நிப்பாட்டு

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
போவோமா-ஊர்கோலம் பூலோகம்-எங்கெங்கும்

[ஆண்]
ஓடும்-பொன்னி-ஆறும் பாடும்-கானம்-நூறும்

[பெண்]
காலம்-யாவும்-பேரின்பம் காணும்-நேரம்-ஆனந்தம்

[ஆண்]
போவோமா-ஊர்கோலம்

[பெண்]
பூலோகம்-எங்கெங்கும்


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
poavoamaa-oorkoalam booloakham-engengum
oadum-ponni-aarum paadum-kaanam-noorum
kaalam-yaavum-paerinbam kaanum-naeram-aanandham
poavoamaa-oorkoalam booloakham-engengum

______ ♫♫♫ ______

[male]
aranmana-annakkili-tharaiyila-nadappadhu-nadakkumaa-adukkumaa

[female]
paniyilum-vettaveli-veiyililum-ulla-sukham-aranmana-kodukkumaa

[male]
kulukulu-araiyila-konjik-konji-thavalndhadhu-kudisaiya-virumbumaa

[female]
silu-silu-siluvena-ingirukkum-kaaththu-anga-adikkumaa-kedaikkumaa

[male]
palingu-poala-un-veedu-valiyila-pallam-maedu

[female]
varappu-maedum-vayaloadum-parandhu-poavaen-paaru

[male]
adhisayamaana-pendhaanae

[female]
pudhusukham-thaedi-vandhaenae

______ ♫♫♫ ______

[male]
poavoamaa-oorkoalam booloakham-engengum
oadum-ponni-aarum paadum-kaanam-noorum
kaalam-yaavum-paerinbam kaanum-naeram-aanandham
poavoamaa-oorkoalam booloakham-engengum

______ ♫♫♫ ______

[female]
kottukhira-aruviyum-mettukkattum-kuruviyum-adadadaa-adhisayam

[male]
katrpanaiyil-medhakkudhu-kandadhaiyum-rasikkudhu-idhilenna-oru-sukham

[female]
raththinangal-therikkudhu-muththumani-jolikkudhu-nadandhidum-nadhiyilae

[male]
uchandhala-solaludhu-ullukkulla-mayangudhu-enakkonnum-puriyalae

[female]
kavidhai-paadum-kaavaeri-jadhiya-saeththu-aadum

[male]
anaikhal-nooru-poattaalum-adangidaama-oadum

[female]
poadhum-poadhum-om-paattu

[male]
porappadap-poaraen-nippaattu

______ ♫♫♫ ______

[female]
poavoamaa-oorkoalam booloakham-engengum

[male]
oadum-ponni-aarum paadum-kaanam-noorum

[female]
kaalam-yaavum-paerinbam kaanum-naeram-aanandham

[male]
poavoamaa-oorkoalam

[female]
booloakham-engengum


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
പോവോമാ-ഊര്കോലമ് ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്
ഓഡുമ്-പൊണ്ണി-ആറുമ് പാഡുമ്-കാണമ്-നൂറുമ്
കാലമ്-യാവുമ്-പേരിണ്ബമ് കാണുമ്-നേരമ്-ആണന്ദമ്
പോവോമാ-ഊര്കോലമ് ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്

______ ♫♫♫ ______

[male]
അരണ്മണ-അണ്ണക്കിളി-തരൈയില-നഡപ്പദു-നഡക്കുമാ-അഡുക്കുമാ

[female]
പണിയിലുമ്-വെട്ടവെളി-വെയ്യിലിലുമ്-ഉള്ള-സുഖമ്-അരണ്മണ-കൊഡുക്കുമാ

[male]
കുളുകുളു-അറൈയില-കൊഞ്ചിക്-കൊഞ്ചി-തവഴ്ന്ദദു-കുഡിസൈയ-വിരുമ്ബുമാ

[female]
സിലു-സിലു-സിലുവെണ-ഇങ്ഗിരുക്കുമ്-കാത്തു-അങ്ഗ-അഡിക്കുമാ-കെഡൈക്കുമാ

[male]
പളിങ്ഗു-പോല-ഉണ്-വീഡു-വഴിയില-പള്ളമ്-മേഡു

[female]
വരപ്പു-മേഡുമ്-വയലോഡുമ്-പറന്ദു-പോവേണ്-പാരു

[male]
അദിസയമാണ-പെണ്ദാന്നേ

[female]
പുദുസുഖമ്-തേഡി-വന്ദേന്നേ

______ ♫♫♫ ______

[male]
പോവോമാ-ഊര്കോലമ് ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്
ഓഡുമ്-പൊണ്ണി-ആറുമ് പാഡുമ്-കാണമ്-നൂറുമ്
കാലമ്-യാവുമ്-പേരിണ്ബമ് കാണുമ്-നേരമ്-ആണന്ദമ്
പോവോമാ-ഊര്കോലമ് ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്

______ ♫♫♫ ______

[female]
കൊട്ടുഖിറ-അരുവിയുമ്-മെട്ടുക്കട്ടുമ്-കുരുവിയുമ്-അഡഡഡാ-അദിസയമ്

[male]
കട്ര്പണൈയില്-മെദക്കുദു-കണ്ഡദൈയുമ്-രസിക്കുദു-ഇദിലെണ്ണ-ഒരു-സുഖമ്

[female]
രത്തിണങ്ഗള്-തെറിക്കുദു-മുത്തുമണി-ജൊലിക്കുദു-നഡന്ദിഡുമ്-നദിയിലേ

[male]
ഉച്ചന്ദല-സൊഴലുദു-ഉള്ളുക്കുള്ള-മയങ്ഗുദു-എണക്കൊണ്ണുമ്-പുരിയലേ

[female]
കവിദൈ-പാഡുമ്-കാവേരി-ജദിയ-സേത്തു-ആഡുമ്

[male]
അണൈഖള്-നൂറു-പോട്ടാലുമ്-അഡങ്ഗിഡാമ-ഓഡുമ്

[female]
പോദുമ്-പോദുമ്-ഒമ്-പാട്ടു

[male]
പൊറപ്പഡപ്-പോറേണ്-നിപ്പാട്ടു

______ ♫♫♫ ______

[female]
പോവോമാ-ഊര്കോലമ് ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്

[male]
ഓഡുമ്-പൊണ്ണി-ആറുമ് പാഡുമ്-കാണമ്-നൂറുമ്

[female]
കാലമ്-യാവുമ്-പേരിണ്ബമ് കാണുമ്-നേരമ്-ആണന്ദമ്

[male]
പോവോമാ-ഊര്കോലമ്

[female]
ബൂലോഖമ്-എങ്ഗെങ്ഗുമ്


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම් බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්
ඕඩුම්-පොන්නි-ආරුම් පාඩුම්-කානම්-නූරුම්
කාලම්-යාවුම්-පේරින්බම් කානුම්-නේරම්-ආනන්දම්
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම් බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්

______ ♫♫♫ ______

[male]
අරන්මන-අන්නක්කිළි-තරෛයිල-නඩප්පදු-නඩක්කුමා-අඩුක්කුමා

[female]
පනියිලුම්-වෙට්ටවෙළි-වෙය්යිලිලුම්-උළ්ළ-සුඛම්-අරන්මන-කොඩුක්කුමා

[male]
කුළුකුළු-අරෛයිල-කොඤ්චික්-කොඤ්චි-තවල්න්දදු-කුඩිසෛය-විරුම්බුමා

[female]
සිලු-සිලු-සිලුවෙන-ඉඞ්ගිරුක්කුම්-කාත්තු-අඞ්ග-අඩික්කුමා-කෙඩෛක්කුමා

[male]
පළිඞ්ගු-පෝල-උන්-වීඩු-වලියිල-පළ්ළම්-මේඩු

[female]
වරප්පු-මේඩුම්-වයලෝඩුම්-පරන්දු-පෝවේන්-පාරු

[male]
අදිසයමාන-පෙන්දානේ

[female]
පුදුසුඛම්-තේඩි-වන්දේනේ

______ ♫♫♫ ______

[male]
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම් බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්
ඕඩුම්-පොන්නි-ආරුම් පාඩුම්-කානම්-නූරුම්
කාලම්-යාවුම්-පේරින්බම් කානුම්-නේරම්-ආනන්දම්
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම් බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්

______ ♫♫♫ ______

[female]
කොට්ටුඛිර-අරුවියුම්-මෙට්ටුක්කට්ටුම්-කුරුවියුම්-අඩඩඩා-අදිසයම්

[male]
කට්‍ර්පනෛයිල්-මෙදක්කුදු-කන්ඩදෛයුම්-රසික්කුදු-ඉදිලෙන්න-ඔරු-සුඛම්

[female]
රත්තිනඞ්ගළ්-තෙරික්කුදු-මුත්තුමනි-ජොලික්කුදු-නඩන්දිඩුම්-නදියිලේ

[male]
උච්චන්දල-සොලලුදු-උළ්ළුක්කුළ්ළ-මයඞ්ගුදු-එනක්කොන්නුම්-පුරියලේ

[female]
කවිදෛ-පාඩුම්-කාවේරි-ජදිය-සේත්තු-ආඩුම්

[male]
අනෛඛළ්-නූරු-පෝට්ටාලුම්-අඩඞ්ගිඩාම-ඕඩුම්

[female]
පෝදුම්-පෝදුම්-ඔම්-පාට්ටු

[male]
පොරප්පඩප්-පෝරේන්-නිප්පාට්ටු

______ ♫♫♫ ______

[female]
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම් බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්

[male]
ඕඩුම්-පොන්නි-ආරුම් පාඩුම්-කානම්-නූරුම්

[female]
කාලම්-යාවුම්-පේරින්බම් කානුම්-නේරම්-ආනන්දම්

[male]
පෝවෝමා-ඌර්කෝලම්

[female]
බූලෝඛම්-එඞ්ගෙඞ්ගුම්


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me