Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


நிலவு தூங்கும் நேரம்
Nilavu Thoongum Naeram

by
SP Balasubrahmanyam
S Janakiநிலவு தூங்கும் நேரம்
Nilavu Thoongum Naeram
by
SP Balasubrahmanyam


குங்குமச்சிமிழ்
Kungumachimil
[1985]நிலவு தூங்கும் நேரம்
Nilavu Thoongum Naeram

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Gangai Amaran

Sung by
SP Balasubrahmanyam


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලநிலவு-தூங்கும்-நேரம் நினைவு-தூங்கிடாது
இரவு-தூங்கினாலும் உறவு-தூங்கிடாது
இது-ஒரு தொடர்-கதை தினம்-தினம் வளர்-பிறை
நிலவு-தூங்கும்-நேரம்

______ ♫♫♫ ______

நான்கு-கண்ணில்-இன்று ஒரு-காட்சியானதே
வானம்-காற்று-பூமி இவை-சாட்சியானதே
நான்-உன்னை-பார்த்தது பூர்வ-ஜென்ம-பந்தம்
நீண்ட-நாள்-நினைவிலே வாழும்-இந்த-சொந்தம்
நான்-இனி-நீ நீ-இனி-நான்
வாழ்வோம்-வா-கண்ணே
நிலவு-தூங்கும்-நேரம் நினைவு-தூங்கிடாது
இரவு-தூங்கினாலும் உறவு-தூங்கிடாது
இது-ஒரு தொடர்-கதை தினம்-தினம் வளர்-பிறை
நிலவு-தூங்கும்-நேரம்

___ ♫ ♫ ___

கீதை-போல-காதல் மிக-புனிதமானது
கோதை-நெஞ்சில்-ஆடும் இந்த-சிலுவை-போன்றது
வாழ்விலும்-தாழ்விலும் விலகிடாத-நேசம்
வாலிபம்-தென்றலாய் என்றும்-இங்கு-வீசும்
ஏன் மயக்கம் ஏன் தயக்கம்
கண்ணே-வா-இங்கே
நிலவு-தூங்கும்-நேரம் நினைவு-தூங்கிடாது
இரவு-தூங்கினாலும் உறவு-தூங்கிடாது
இது-ஒரு தொடர்-கதை
தினம்-தினம் வளர்-பிறை
நிலவு-தூங்கும்-நேரம் நினைவு-தூங்கிடாது
இரவு-தூங்கினாலும் உறவு-தூங்கிடாது


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලnilavu-thoongum-naeram ninaivu-thoongidaadhu
iravu-thoonginaalum uravu-thoongidaadhu
idhu-oru thodar-kadhai thinam-thinam valar-pirai
nilavu-thoongum-naeram

______ ♫♫♫ ______

naangu-kannil-indru oru-kaatchiyaanadhae
vaanam-kaatru-boomi ivai-saatchiyaanadhae
naan-unnai-paarththadhu poorva-jenma-pandham
neenda-naal-ninaivilae vaalum-indha-sondham
naan-ini-nee nee-ini-naan
vaalvoam-vaa-kannae
nilavu-thoongum-naeram ninaivu-thoongidaadhu
iravu-thoonginaalum uravu-thoongidaadhu
idhu-oru thodar-kadhai thinam-thinam valar-pirai
nilavu-thoongum-naeram

___ ♫♫___

geedhai-poala-kaadhal mikha-punidhamaanadhu
koadhai-nenjil-aadum indha-siluvai-poandradhu
vaalvilum-thaalvilum vilakhidaadha-naesam
vaalibam-thendralaai endrum-ingu-veesum
aen mayakkam aen thayakkam
kannae-vaa-ingae
nilavu-thoongum-naeram ninaivu-thoongidaadhu
iravu-thoonginaalum uravu-thoongidaadhu
idhu-oru thodar-kadhai
thinam-thinam valar-pirai
nilavu-thoongum-naeram ninaivu-thoongidaadhu
iravu-thoonginaalum uravu-thoongidaadhu


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලനിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ് നിണൈവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇരവു-തൂങ്ഗിണാലുമ് ഉറവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇദു-ഒരു തൊഡര്-കദൈ തിണമ്-തിണമ് വളര്-പിറൈ
നിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ്

______ ♫♫♫ ______

നാണ്ഗു-കണ്ണില്-ഇണ്ഡ്രു ഒരു-കാട്ചിയാണദേ
വാണമ്-കാട്ര്ട്രൂ-ബൂമി ഇവൈ-സാട്ചിയാണദേ
നാണ്-ഉണ്ണൈ-പാര്ത്തദു പൂര്വ-ജെണ്മ-പന്ദമ്
നീണ്ഡ-നാള്-നിണൈവിലേ വാഴുമ്-ഇന്ദ-സൊന്ദമ്
നാണ്-ഇണി-നീ നീ-ഇണി-നാണ്
വാഴ്വോമ്-വാ-കണ്ന്നേ
നിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ് നിണൈവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇരവു-തൂങ്ഗിണാലുമ് ഉറവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇദു-ഒരു തൊഡര്-കദൈ തിണമ്-തിണമ് വളര്-പിറൈ
നിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ്

___ ♫♫___

ഗീദൈ-പോല-കാദല് മിഖ-പുണിദമാണദു
കോദൈ-നെഞ്ചില്-ആഡുമ് ഇന്ദ-സിലുവൈ-പോണ്ഡ്രദു
വാഴ്വിലുമ്-താഴ്വിലുമ് വിലഖിഡാദ-നേസമ്
വാലിബമ്-തെണ്ഡ്രലായ് എണ്ഡ്രുമ്-ഇങ്ഗു-വീസുമ്
ഏണ് മയക്കമ് ഏണ് തയക്കമ്
കണ്ന്നേ-വാ-ഇങ്ഗേ
നിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ് നിണൈവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇരവു-തൂങ്ഗിണാലുമ് ഉറവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇദു-ഒരു തൊഡര്-കദൈ
തിണമ്-തിണമ് വളര്-പിറൈ
നിലവു-തൂങ്ഗുമ്-നേരമ് നിണൈവു-തൂങ്ഗിഡാദു
ഇരവു-തൂങ്ഗിണാലുമ് ഉറവു-തൂങ്ഗിഡാദു


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලනිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම් නිනෛවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉරවු-තූඞ්ගිනාලුම් උරවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉදු-ඔරු තොඩර්-කදෛ තිනම්-තිනම් වළර්-පිරෛ
නිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම්

______ ♫♫♫ ______

නාන්ගු-කන්නිල්-ඉන්ඩ්‍රු ඔරු-කාට්චියානදේ
වානම්-කාට්‍ර්ට්‍රු-බූමි ඉවෛ-සාට්චියානදේ
නාන්-උන්නෛ-පාර්ත්තදු පූර්ව-ජෙන්ම-පන්දම්
නීන්ඩ-නාළ්-නිනෛවිලේ වාලුම්-ඉන්ද-සොන්දම්
නාන්-ඉනි-නී නී-ඉනි-නාන්
වාල්වෝම්-වා-කන්නේ
නිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම් නිනෛවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉරවු-තූඞ්ගිනාලුම් උරවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉදු-ඔරු තොඩර්-කදෛ තිනම්-තිනම් වළර්-පිරෛ
නිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම්

___ ♫♫___

ගීදෛ-පෝල-කාදල් මිඛ-පුනිදමානදු
කෝදෛ-නෙඤ්චිල්-ආඩුම් ඉන්ද-සිලුවෛ-පෝන්ඩ්‍රදු
වාල්විලුම්-තාල්විලුම් විලඛිඩාද-නේසම්
වාලිබම්-තෙන්ඩ්‍රලාය් එන්ඩ්‍රුම්-ඉඞ්ගු-වීසුම්
ඒන් මයක්කම් ඒන් තයක්කම්
කන්නේ-වා-ඉඞ්ගේ
නිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම් නිනෛවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉරවු-තූඞ්ගිනාලුම් උරවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉදු-ඔරු තොඩර්-කදෛ
තිනම්-තිනම් වළර්-පිරෛ
නිලවු-තූඞ්ගුම්-නේරම් නිනෛවු-තූඞ්ගිඩාදු
ඉරවු-තූඞ්ගිනාලුම් උරවු-තූඞ්ගිඩාදු


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me