Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
அரங்கேற்ற வேலை
Arangaetra Vaelai
[1990]மாமனுக்கும் மச்சானுக்கும்
Maamanukkum Machaanukkum

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
Mano
KS Chithra


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[பெண்]
மாமனுக்கும்-மச்சானுக்கும்
ஹேய்-வித்தியாசம்-என்ன-இருக்கு
காதலுக்கும்-கச்சேரிக்கும்
ஹேய்-வந்திருச்சி-வேளை-நமக்கு
பாக்கறதென்ன-மாமா
நான்-கேக்கறதென்ன-தாம்மா
பாக்கறதென்ன-மாமா
ஹேய்-நான்-கேக்கறதென்ன-தாம்மா
ஹா-மாமனுக்கும்-மச்சானுக்கும்
ஹேய்-வித்தியாசம்-என்ன-இருக்கு
காதலுக்கும்-கச்சேரிக்கும்
ஹேய்-வந்திருச்சி-வேளை-நமக்கு

______ ♫♫♫ ______

[ஆண்]
ஆட்டம்-என்ன-பாட்டம்-என்ன
ஆள்-புடிக்க-வெட்கம்-விட்டு-ஆளா-பறந்து-நிக்கிற
அடி-ஆத்தா-எதுக்கு-சொக்குற

[பெண்]
ஆத்திரத்தை-ஏத்தி-விட்டு
ஆசைகளை-பொங்க-விட்டு-பாடாபடுத்தி-வைக்கிற
என்ன-பாத்தா-ஒதுங்கி-நிக்கிற

[ஆண்]
அன்னாடம்-அடிக்கடி-நிறம்-மாறும்
அம்மாடி-உனக்கொரு-நமஸ்காரம்

[பெண்]
பின்னால-வருகிற-இளமாது
சொன்னாலும்-உன்னை-விட்டு-விலகாது

[ஆண்]
ஒட்டாதே-நீ-என்னோட-ஆட
தொட்டாட-நான்-முட்டாளும்-இல்லை

[பெண்]
ஒம்மேல-நான்-பித்தாகிப்-போனேன்
முத்தாடும்-பூங்கொத்தாக-ஆனேன்

[ஆண்]
ஒட்டி-ஒட்டி-வந்தா-ஒட்ட-விடுவேனா
ஏண்டி-உனக்குத்தான்
இப்ப-என்-மேல-கிறுக்குத்தான்

[பெண்]
மாமனுக்கும்-மச்சானுக்கும்
ஹேய்-வித்தியாசம்-என்ன-இருக்கு

[ஆண்]
காதலுக்கும்-கன்றாவிக்கும்
ஹேய்-வெவ்வேறு-அர்த்தம்-இருக்கு

[பெண்]
பாக்கறதென்ன-மாமா
நான்-கேக்கறதென்ன-தாம்மா

[ஆண்]
பாக்கறதென்ன-பாமா
ஹேய்-நீ-கேக்கறதென்ன-போம்மா
ஹா-மாமனுக்கும்-மச்சானுக்கும்
ஹேய்-வித்தியாசம்-ரொம்ப-இருக்கு
காதலுக்கும்-கன்றாவிக்கும்
ஹேய்-வெவ்வேறு-அர்த்தம்-இருக்கு-ஹேய்-ஆ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
maamanukkum-machaanukkum
haei-viththiyaasam-enna-irukku
kaadhalukkum-kachaerikkum
haei-vandhiruchi-vaelai-namakku
paakkaradhenna-maamaa
naan-kaekkaradhenna-thaammaa
paakkaradhenna-maamaa
haei-naan-kaekkaradhenna-thaammaa
haa-maamanukkum-machaanukkum
haei-viththiyaasam-enna-irukku
kaadhalukkum-kachaerikkum
haei-vandhiruchi-vaelai-namakku

______ ♫♫♫ ______

[male]
aattam-enna-paattam-enna
aal-pudikka-vetkam-vittu-aalaa-parandhu-nikkira
adi-aaththaa-edhukku-sokkura

[female]
aaththiraththai-aeththi-vittu
aasaikhalai-ponga-vittu-paadaapaduththi-vaikkira
enna-paaththaa-odhungi-nikkira

[male]
annaadam-adikkadi-niram-maarum
ammaadi-unakkoru-namaskaaram

[female]
pinnaala-varukhira-ilamaadhu
sonnaalum-unnai-vittu-vilakhaadhu

[male]
ottaadhae-nee-ennoada-aada
thottaada-naan-muttaalum-illai

[female]
ommaela-naan-piththaakhip-poanaen
muththaadum-poongoththaaka-aanaen

[male]
otti-otti-vandhaa-otta-viduvaenaa
aendi-unakkuththaan
ippa-en-maela-kirukkuththaan

[female]
maamanukkum-machaanukkum
haei-viththiyaasam-enna-irukku

[male]
kaadhalukkum-kandraavikkum
haei-vevvaeru-arththam-irukku

[female]
paakkaradhenna-maamaa
naan-kaekkaradhenna-thaammaa

[male]
paakkaradhenna-baamaa
haei-nee-kaekkaradhenna-poammaa
haa-maamanukkum-machaanukkum
haei-viththiyaasam-romba-irukku
kaadhalukkum-kandraavikkum
haei-vevvaeru-arththam-irukku-haei-aa


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
മാമണുക്കുമ്-മച്ചാണുക്കുമ്
ഹേയ്-വിത്തിയാസമ്-എണ്ണ-ഇരുക്കു
കാദലുക്കുമ്-കച്ചേരിക്കുമ്
ഹേയ്-വന്ദിരുച്ചി-വേളൈ-നമക്കു
പാക്കറദെണ്ണ-മാമാ
നാണ്-കേക്കറദെണ്ണ-താമ്മാ
പാക്കറദെണ്ണ-മാമാ
ഹേയ്-നാണ്-കേക്കറദെണ്ണ-താമ്മാ
ഹാ-മാമണുക്കുമ്-മച്ചാണുക്കുമ്
ഹേയ്-വിത്തിയാസമ്-എണ്ണ-ഇരുക്കു
കാദലുക്കുമ്-കച്ചേരിക്കുമ്
ഹേയ്-വന്ദിരുച്ചി-വേളൈ-നമക്കു

______ ♫♫♫ ______

[male]
ആട്ടമ്-എണ്ണ-പാട്ടമ്-എണ്ണ
ആള്-പുഡിക്ക-വെട്കമ്-വിട്ടു-ആളാ-പറന്ദു-നിക്കിറ
അഡി-ആത്താ-എദുക്കു-സൊക്കുറ

[female]
ആത്തിരത്തൈ-ഏത്തി-വിട്ടു
ആസൈഖളൈ-പൊങ്ഗ-വിട്ടു-പാഡാപഡുത്തി-വൈക്കിറ
എണ്ണ-പാത്താ-ഒദുങ്ഗി-നിക്കിറ

[male]
അണ്ണാഡമ്-അഡിക്കഡി-നിറമ്-മാറുമ്
അമ്മാഡി-ഉണക്കൊരു-നമശ്കാരമ്

[female]
പിണ്ണാല-വരുഖിറ-ഇളമാദു
സൊണ്ണാലുമ്-ഉണ്ണൈ-വിട്ടു-വിലഖാദു

[male]
ഒട്ടാദേ-നീ-എണ്ണോഡ-ആഡ
തൊട്ടാഡ-നാണ്-മുട്ടാളുമ്-ഇല്ലൈ

[female]
ഒമ്മേല-നാണ്-പിത്താഖിപ്-പോന്നേണ്
മുത്താഡുമ്-പൂങ്ഗൊത്താക-ആന്നേണ്

[male]
ഒട്ടി-ഒട്ടി-വന്ദാ-ഒട്ട-വിഡുവേണാ
ഏണ്ഡി-ഉണക്കുത്താണ്
ഇപ്പ-എണ്-മേല-കിറുക്കുത്താണ്

[female]
മാമണുക്കുമ്-മച്ചാണുക്കുമ്
ഹേയ്-വിത്തിയാസമ്-എണ്ണ-ഇരുക്കു

[male]
കാദലുക്കുമ്-കണ്ഡ്രാവിക്കുമ്
ഹേയ്-വെവ്വേറു-അര്ത്തമ്-ഇരുക്കു

[female]
പാക്കറദെണ്ണ-മാമാ
നാണ്-കേക്കറദെണ്ണ-താമ്മാ

[male]
പാക്കറദെണ്ണ-ബാമാ
ഹേയ്-നീ-കേക്കറദെണ്ണ-പോമ്മാ
ഹാ-മാമണുക്കുമ്-മച്ചാണുക്കുമ്
ഹേയ്-വിത്തിയാസമ്-രൊമ്ബ-ഇരുക്കു
കാദലുക്കുമ്-കണ്ഡ്രാവിക്കുമ്
ഹേയ്-വെവ്വേറു-അര്ത്തമ്-ഇരുക്കു-ഹേയ്-ആ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[female]
මාමනුක්කුම්-මච්චානුක්කුම්
හේය්-විත්තියාසම්-එන්න-ඉරුක්කු
කාදලුක්කුම්-කච්චේරික්කුම්
හේය්-වන්දිරුච්චි-වේළෛ-නමක්කු
පාක්කරදෙන්න-මාමා
නාන්-කේක්කරදෙන්න-තාම්මා
පාක්කරදෙන්න-මාමා
හේය්-නාන්-කේක්කරදෙන්න-තාම්මා
හා-මාමනුක්කුම්-මච්චානුක්කුම්
හේය්-විත්තියාසම්-එන්න-ඉරුක්කු
කාදලුක්කුම්-කච්චේරික්කුම්
හේය්-වන්දිරුච්චි-වේළෛ-නමක්කු

______ ♫♫♫ ______

[male]
ආට්ටම්-එන්න-පාට්ටම්-එන්න
ආළ්-පුඩික්ක-වෙට්කම්-විට්ටු-ආළා-පරන්දු-නික්කිර
අඩි-ආත්තා-එදුක්කු-සොක්කුර

[female]
ආත්තිරත්තෛ-ඒත්ති-විට්ටු
ආසෛඛළෛ-පොඞ්ග-විට්ටු-පාඩාපඩුත්ති-වෛක්කිර
එන්න-පාත්තා-ඔදුඞ්ගි-නික්කිර

[male]
අන්නාඩම්-අඩික්කඩි-නිරම්-මාරුම්
අම්මාඩි-උනක්කොරු-නමශ්කාරම්

[female]
පින්නාල-වරුඛිර-ඉළමාදු
සොන්නාලුම්-උන්නෛ-විට්ටු-විලඛාදු

[male]
ඔට්ටාදේ-නී-එන්නෝඩ-ආඩ
තොට්ටාඩ-නාන්-මුට්ටාළුම්-ඉල්ලෛ

[female]
ඔම්මේල-නාන්-පිත්තාඛිප්-පෝනේන්
මුත්තාඩුම්-පූඞ්ගොත්තාක-ආනේන්

[male]
ඔට්ටි-ඔට්ටි-වන්දා-ඔට්ට-විඩුවේනා
ඒන්ඩි-උනක්කුත්තාන්
ඉප්ප-එන්-මේල-කිරුක්කුත්තාන්

[female]
මාමනුක්කුම්-මච්චානුක්කුම්
හේය්-විත්තියාසම්-එන්න-ඉරුක්කු

[male]
කාදලුක්කුම්-කන්ඩ්‍රාවික්කුම්
හේය්-වෙව්වේරු-අර්ත්තම්-ඉරුක්කු

[female]
පාක්කරදෙන්න-මාමා
නාන්-කේක්කරදෙන්න-තාම්මා

[male]
පාක්කරදෙන්න-බාමා
හේය්-නී-කේක්කරදෙන්න-පෝම්මා
හා-මාමනුක්කුම්-මච්චානුක්කුම්
හේය්-විත්තියාසම්-රොම්බ-ඉරුක්කු
කාදලුක්කුම්-කන්ඩ්‍රාවික්කුම්
හේය්-වෙව්වේරු-අර්ත්තම්-ඉරුක්කු-හේය්-ආ


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me