Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


பூந்தளிர் ஆட பொன்மலர்
Poondhalir Aada Ponmalar
by
SP Balasubrahmanyam
S Janaki


பன்னீர் புஷ்பங்கள்
Panneer Pushpangal
[1981]பூந்தளிர் ஆட பொன்மலர்
Poondhalir Aada Ponmalar

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Gangai Amaran

Sung by
SP Balasubrahmanyam
S Janaki


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[ஆண்]
பூந்தளிர்-ஆட
_ ♫ _
பொன்மலர்-சூட
_ ♫ _
பூந்தளிர்-ஆட பொன்மலர்-சூட
சிந்தும்-பனி-வாடை-காற்றில்
கொஞ்சும்-இரு-காதல்-நெஞ்சம்
பாடும்-புது-ராகங்கள்
இனி-நாளும்-சுப-காலங்கள்
பூந்தளிர்-ஆட
_ ♫ _
பொன்மலர்-சூட

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
காதலை-ஏற்றும்-காலையின்-காற்றும்
நீரை-தொட்டு-பாடும்-பாட்டும்-காதில்-பட்டதே
வாலிப-நாளில்-வாசனை-பூவின்
வாடை-பட்டு-வாடும்-நெஞ்சில்-எண்ணம்-சுட்டதே

[ஆண்]
கோடிகள்-ஆசை-கூடிய-போது
கூடும்-நெஞ்சிலே கோலம்-இட்டதே

[பெண்]
தேடிடுதே-தென்-காற்றின்  ராகம்
பூந்தளிர்-ஆட
_ ♫ _
பொன்மலர்-சூட

______ ♫♫♫ ______

[ஆண்]
பூமலர்-தூவும்-பூமரம்-நாளும்
போதை-கொண்டு-பூமி-தன்னை-பூஜை-செய்யுதே
பூ-விரலாலும்-பொன்-இதழாலும்
பூவை-எண்ணம்-காதல்-என்னும்-இன்பம்-செய்யுதே

[பெண்]
பூமழை-தூவும்-புண்ணிய-மேகம்
பொன்னை-அள்ளுதே வண்ணம்-நெய்யுதே

[ஆண்]
ஏங்கிடுதே-என்-ஆசை எண்ணம்
பூந்தளிர்-ஆட
_ ♫ _
பொன்மலர்-சூட

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
சிந்தும்-பனி-வாடை-காற்றில்
கொஞ்சும்-இரு-காதல்-நெஞ்சம்
பாடும்-புது-ராகங்கள்

[ஆண்]
இனி-நாளும்-சுப-காலங்கள்

[பெண்]
பாடும்-புது-ராகங்கள்

[ஆண்]
இனி-நாளும்-சுப-காலங்கள்


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
poondhalir-aada
_ ♫ _
ponmalar-sooda
_ ♫ _
poondhalir-aada ponmalar-sooda
sindhum-pani-vaadai-kaatril
konjum-iru-kaadhal-nenjam
paadum-pudhu-raakhangal
ini-naalum-supa-kaalangal
poondhalir-aada
_ ♫ _
ponmalar-sooda

______ ♫♫♫ ______

[female]
kaadhalai-aetrum-kaalaiyin-kaatrum
neerai-thottu-paadum-paattum-kaadhil-pattadhae
vaaliba-naalil-vaasanai-poovin
vaadai-pattu-vaadum-nenjil-ennam-suttadhae

[male]
koadikhal-aasai-koodiya-poadhu
koodum-nenjilae koalam-ittadhae

[female]
thaedidudhae-then-kaatrin  raakham
poondhalir-aada
_ ♫ _
ponmalar-sooda

______ ♫♫♫ ______

[male]
poomalar-thoovum-poomaram-naalum
poadhai-kondu-boomi-thannai-poojai-seiyudhae
poo-viralaalum-pon-idhalaalum
poovai-ennam-kaadhal-ennum-inbam-seiyudhae

[female]
poomalai-thoovum-punniya-maekham
ponnai-alludhae vannam-neiyudhae

[male]
aengidudhae-en-aasai ennam
poondhalir-aada
_ ♫ _
ponmalar-sooda

______ ♫♫♫ ______

[female]
sindhum-pani-vaadai-kaatril
konjum-iru-kaadhal-nenjam
paadum-pudhu-raakhangal

[male]
ini-naalum-supa-kaalangal

[female]
paadum-pudhu-raakhangal

[male]
ini-naalum-supa-kaalangal


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
പൂന്ദളിര്-ആഡ
_ ♫ _
പൊണ്മലര്-സൂഡ
_ ♫ _
പൂന്ദളിര്-ആഡ പൊണ്മലര്-സൂഡ
സിന്ദുമ്-പണി-വാഡൈ-കാട്ര്ട്രില്
കൊഞ്ചുമ്-ഇരു-കാദല്-നെഞ്ചമ്
പാഡുമ്-പുദു-രാഖങ്ഗള്
ഇണി-നാളുമ്-സുപ-കാലങ്ഗള്
പൂന്ദളിര്-ആഡ
_ ♫ _
പൊണ്മലര്-സൂഡ

______ ♫♫♫ ______

[female]
കാദലൈ-ഏട്ര്ട്രൂമ്-കാലൈയിണ്-കാട്ര്ട്രൂമ്
നീരൈ-തൊട്ടു-പാഡുമ്-പാട്ടുമ്-കാദില്-പട്ടദേ
വാലിബ-നാളില്-വാസണൈ-പൂവിണ്
വാഡൈ-പട്ടു-വാഡുമ്-നെഞ്ചില്-എണ്ണമ്-സുട്ടദേ

[male]
കോഡിഖള്-ആസൈ-കൂഡിയ-പോദു
കൂഡുമ്-നെഞ്ചിലേ കോലമ്-ഇട്ടദേ

[female]
തേഡിഡുദേ-തെണ്-കാട്ര്ട്രിണ്  രാഖമ്
പൂന്ദളിര്-ആഡ
_ ♫ _
പൊണ്മലര്-സൂഡ

______ ♫♫♫ ______

[male]
പൂമലര്-തൂവുമ്-പൂമരമ്-നാളുമ്
പോദൈ-കൊണ്ഡു-ബൂമി-തണ്ണൈ-പൂജൈ-സെയ്യുദേ
പൂ-വിരലാലുമ്-പൊണ്-ഇദഴാലുമ്
പൂവൈ-എണ്ണമ്-കാദല്-എണ്ണുമ്-ഇണ്ബമ്-സെയ്യുദേ

[female]
പൂമഴൈ-തൂവുമ്-പുണ്ണിയ-മേഖമ്
പൊണ്ണൈ-അള്ളുദേ വണ്ണമ്-നെയ്യുദേ

[male]
ഏങ്ഗിഡുദേ-എണ്-ആസൈ എണ്ണമ്
പൂന്ദളിര്-ആഡ
_ ♫ _
പൊണ്മലര്-സൂഡ

______ ♫♫♫ ______

[female]
സിന്ദുമ്-പണി-വാഡൈ-കാട്ര്ട്രില്
കൊഞ്ചുമ്-ഇരു-കാദല്-നെഞ്ചമ്
പാഡുമ്-പുദു-രാഖങ്ഗള്

[male]
ഇണി-നാളുമ്-സുപ-കാലങ്ഗള്

[female]
പാഡുമ്-പുദു-രാഖങ്ഗള്

[male]
ഇണി-നാളുമ്-സുപ-കാലങ്ഗള്


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
පූන්දළිර්-ආඩ
_ ♫ _
පොන්මලර්-සූඩ
_ ♫ _
පූන්දළිර්-ආඩ පොන්මලර්-සූඩ
සින්දුම්-පනි-වාඩෛ-කාට්‍ර්ට්‍රිල්
කොඤ්චුම්-ඉරු-කාදල්-නෙඤ්චම්
පාඩුම්-පුදු-රාඛඞ්ගළ්
ඉනි-නාළුම්-සුප-කාලඞ්ගළ්
පූන්දළිර්-ආඩ
_ ♫ _
පොන්මලර්-සූඩ

______ ♫♫♫ ______

[female]
කාදලෛ-ඒට්‍ර්ට්‍රුම්-කාලෛයින්-කාට්‍ර්ට්‍රුම්
නීරෛ-තොට්ටු-පාඩුම්-පාට්ටුම්-කාදිල්-පට්ටදේ
වාලිබ-නාළිල්-වාසනෛ-පූවින්
වාඩෛ-පට්ටු-වාඩුම්-නෙඤ්චිල්-එන්නම්-සුට්ටදේ

[male]
කෝඩිඛළ්-ආසෛ-කූඩිය-පෝදු
කූඩුම්-නෙඤ්චිලේ කෝලම්-ඉට්ටදේ

[female]
තේඩිඩුදේ-තෙන්-කාට්‍ර්ට්‍රින්  රාඛම්
පූන්දළිර්-ආඩ
_ ♫ _
පොන්මලර්-සූඩ

______ ♫♫♫ ______

[male]
පූමලර්-තූවුම්-පූමරම්-නාළුම්
පෝදෛ-කොන්ඩු-බූමි-තන්නෛ-පූජෛ-සෙය්යුදේ
පූ-විරලාලුම්-පොන්-ඉදලාලුම්
පූවෛ-එන්නම්-කාදල්-එන්නුම්-ඉන්බම්-සෙය්යුදේ

[female]
පූමලෛ-තූවුම්-පුන්නිය-මේඛම්
පොන්නෛ-අළ්ළුදේ වන්නම්-නෙය්යුදේ

[male]
ඒඞ්ගිඩුදේ-එන්-ආසෛ එන්නම්
පූන්දළිර්-ආඩ
_ ♫ _
පොන්මලර්-සූඩ

______ ♫♫♫ ______

[female]
සින්දුම්-පනි-වාඩෛ-කාට්‍ර්ට්‍රිල්
කොඤ්චුම්-ඉරු-කාදල්-නෙඤ්චම්
පාඩුම්-පුදු-රාඛඞ්ගළ්

[male]
ඉනි-නාළුම්-සුප-කාලඞ්ගළ්

[female]
පාඩුම්-පුදු-රාඛඞ්ගළ්

[male]
ඉනි-නාළුම්-සුප-කාලඞ්ගළ්


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me