Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


இஞ்சி இடுப்பழகி
Inji Iduppalakhi
by
Kamal Haasan
S Janaki


தேவர் மகன்
Dhaevar Makhan
[1992]இஞ்சி இடுப்பழகி
Inji Iduppalakhi

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
Kamal Haasan
S Janaki


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[ஆண்]
இஞ்சி-இடுப்பழகி மஞ்ச-செவப்பழகி கள்ள-சிரிப்பழகி
மறக்க-மனம்-கூடுதில்லையே
மறக்குமா-மாமன்-எண்ணம்
மயக்குதே-பஞ்சவர்ணம்
மடியிலே-ஊஞ்சல்-போட-மானே-வா
இஞ்சி-இடுப்பழகி மஞ்ச-செவப்பழகி கள்ள-சிரிப்பழகி
மறக்க-மனம்-கூடுதில்லையே

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
தன்னம்-தனிச்சிருக்க-தத்தளித்து-தானிருக்க
உன்-நினைப்பில்-நான்-பறிச்சு-தாமரையே

[ஆண்]
புன்னைவனதினிலே-பேடை-குயில்-கூவையிலே
உன்னுடையே-வேதனையே-நான்-அறிஞ்சேன்

[பெண்]
உன்-கழுத்தில்-மாலையிட
உன்னிரண்டு-தோலே-தொட
என்னே-தவம்-செஞ்சேனோ-மாமா

[ஆண்]
வண்ண-கிளி-கையே-தொட
சின்ன-சின்ன-கோலமிட
உள்ளமட்டும்-உன்-வழியே-நானே
உள்ளமட்டும்-உன்-வழியே-நானே

______ ♫♫♫ ______

[பெண்]
இஞ்சி-இடுப்பழகா-மஞ்ச-செவப்ப-அழகா-கள்ள-சிரிப்பழகா
மறக்க-மனம்-கூடுதில்லையே

[ஆண்]
இஞ்சி-இடுப்பழகி மஞ்ச-செவப்பழகி கள்ள-சிரிப்பழகி
மறக்க-மனம்-கூடுதில்லையே

[பெண்]
அடிக்கிற-காத்த-கேளு
அசைகிற-நாத்த-கேளு
நடக்கிற-ஆத்தா-கேளு
நீதானா

[ஆண்]
இஞ்சி-இடுப்பழகி மஞ்ச-செவப்பழகி கள்ள-சிரிப்பழகி
மறக்க-மனம்-கூடுதில்லையே


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
inji-iduppalakhi manja-sevappalakhi kalla-sirippalakhi
marakka-manam-koodudhillaiyae
marakkumaa-maaman-ennam
mayakkudhae-panjavarnam
madiyilae-oonjal-poada-maanae-vaa
inji-iduppalakhi manja-sevappalakhi kalla-sirippalakhi
marakka-manam-koodudhillaiyae

______ ♫♫♫ ______

[female]
thannam-thanichirukka-thaththaliththu-thaanirukka
un-ninaippil-naan-parichu-thaamaraiyae

[male]
punnaivanadhinilae-paedai-kuyil-koovaiyilae
unnudaiyae-vaedhanaiyae-naan-arinjaen

[female]
un-kaluththil-maalaiyida
unnirandu-thoalae-thoda
ennae-thavam-senjaenoa-maamaa

[male]
vanna-kili-kaiyae-thoda
sinna-sinna-koalamida
ullamattum-un-valiyae-naanae
ullamattum-un-valiyae-naanae

______ ♫♫♫ ______

[female]
inji-iduppalakhaa-manja-sevappa-alakhaa-kalla-sirippalakhaa
marakka-manam-koodudhillaiyae

[male]
inji-iduppalakhi manja-sevappalakhi kalla-sirippalakhi
marakka-manam-koodudhillaiyae

[female]
adikkhitra-kaaththa-kaelu
asaikhira-naaththa-kaelu
nadakkira-aaththaa-kaelu
neethaanaa

[male]
inji-iduppalakhi manja-sevappalakhi kalla-sirippalakhi
marakka-manam-koodudhillaiyae


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
ഇഞ്ചി-ഇഡുപ്പഴഖി മഞ്ച-സെവപ്പഴഖി കള്ള-സിരിപ്പഴഖി
മറക്ക-മണമ്-കൂഡുദില്ലൈയേ
മറക്കുമാ-മാമണ്-എണ്ണമ്
മയക്കുദേ-പഞ്ചവര്ണമ്
മഡിയിലേ-ഊഞ്ചല്-പോഡ-മാന്നേ-വാ
ഇഞ്ചി-ഇഡുപ്പഴഖി മഞ്ച-സെവപ്പഴഖി കള്ള-സിരിപ്പഴഖി
മറക്ക-മണമ്-കൂഡുദില്ലൈയേ

______ ♫♫♫ ______

[female]
തണ്ണമ്-തണിച്ചിരുക്ക-തത്തളിത്തു-താണിരുക്ക
ഉണ്-നിണൈപ്പില്-നാണ്-പറിച്ചു-താമരൈയേ

[male]
പുണ്ണൈവണദിണിലേ-പേഡൈ-കുയില്-കൂവൈയിലേ
ഉണ്ണുഡൈയേ-വേദണൈയേ-നാണ്-അറിഞ്ചേണ്

[female]
ഉണ്-കഴുത്തില്-മാലൈയിഡ
ഉണ്ണിരണ്ഡു-തോലേ-തൊഡ
എണ്ന്നേ-തവമ്-സെഞ്ചേണോ-മാമാ

[male]
വണ്ണ-കിളി-കൈയേ-തൊഡ
സിണ്ണ-സിണ്ണ-കോലമിഡ
ഉള്ളമട്ടുമ്-ഉണ്-വഴിയേ-നാന്നേ
ഉള്ളമട്ടുമ്-ഉണ്-വഴിയേ-നാന്നേ

______ ♫♫♫ ______

[female]
ഇഞ്ചി-ഇഡുപ്പഴഖാ-മഞ്ച-സെവപ്പ-അഴഖാ-കള്ള-സിരിപ്പഴഖാ
മറക്ക-മണമ്-കൂഡുദില്ലൈയേ

[male]
ഇഞ്ചി-ഇഡുപ്പഴഖി മഞ്ച-സെവപ്പഴഖി കള്ള-സിരിപ്പഴഖി
മറക്ക-മണമ്-കൂഡുദില്ലൈയേ

[female]
അഡിക്ഖിട്ര-കാത്ത-കേളു
അസൈഖിറ-നാത്ത-കേളു
നഡക്കിറ-ആത്താ-കേളു
നീതാണാ

[male]
ഇഞ്ചി-ഇഡുപ്പഴഖി മഞ്ച-സെവപ്പഴഖി കള്ള-സിരിപ്പഴഖി
മറക്ക-മണമ്-കൂഡുദില്ലൈയേ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහල[male]
ඉඤ්චි-ඉඩුප්පලඛි මඤ්ච-සෙවප්පලඛි කළ්ළ-සිරිප්පලඛි
මරක්ක-මනම්-කූඩුදිල්ලෛයේ
මරක්කුමා-මාමන්-එන්නම්
මයක්කුදේ-පඤ්චවර්නම්
මඩියිලේ-ඌඤ්චල්-පෝඩ-මානේ-වා
ඉඤ්චි-ඉඩුප්පලඛි මඤ්ච-සෙවප්පලඛි කළ්ළ-සිරිප්පලඛි
මරක්ක-මනම්-කූඩුදිල්ලෛයේ

______ ♫♫♫ ______

[female]
තන්නම්-තනිච්චිරුක්ක-තත්තළිත්තු-තානිරුක්ක
උන්-නිනෛප්පිල්-නාන්-පරිච්චු-තාමරෛයේ

[male]
පුන්නෛවනදිනිලේ-පේඩෛ-කුයිල්-කූවෛයිලේ
උන්නුඩෛයේ-වේදනෛයේ-නාන්-අරිඤ්චේන්

[female]
උන්-කලුත්තිල්-මාලෛයිඩ
උන්නිරන්ඩු-තෝලේ-තොඩ
එන්නේ-තවම්-සෙඤ්චේනෝ-මාමා

[male]
වන්න-කිළි-කෛයේ-තොඩ
සින්න-සින්න-කෝලමිඩ
උළ්ළමට්ටුම්-උන්-වලියේ-නානේ
උළ්ළමට්ටුම්-උන්-වලියේ-නානේ

______ ♫♫♫ ______

[female]
ඉඤ්චි-ඉඩුප්පලඛා-මඤ්ච-සෙවප්ප-අලඛා-කළ්ළ-සිරිප්පලඛා
මරක්ක-මනම්-කූඩුදිල්ලෛයේ

[male]
ඉඤ්චි-ඉඩුප්පලඛි මඤ්ච-සෙවප්පලඛි කළ්ළ-සිරිප්පලඛි
මරක්ක-මනම්-කූඩුදිල්ලෛයේ

[female]
අඩික්ඛිට්‍ර-කාත්ත-කේළු
අසෛඛිර-නාත්ත-කේළු
නඩක්කිර-ආත්තා-කේළු
නීතානා

[male]
ඉඤ්චි-ඉඩුප්පලඛි මඤ්ච-සෙවප්පලඛි කළ්ළ-සිරිප්පලඛි
මරක්ක-මනම්-කූඩුදිල්ලෛයේ


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me